Novinky

  • 1
  • 2
Prev Next

DigiFlow Pixel+

DigiFlow Pixel+

Jedna z najväčších inovácií vo flexe je pokrok zaznamenaný v tvare tlačového bodu. ...

viac

Tento projekt bol realizo…

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

          Miesto realizácie projektu:  Priemyselná 4,...

viac

Tento projekt bol realizo…

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE     Miesto realizác...

viac

KODAK FLEXCEL NX

KODAK FLEXCEL NX

Revolučná technológia vo flexe. Stabilita plochého bodu v kombinácii s podstat...

viac

ESKO HD FLEXO

ESKO HD FLEXO

Tlačové formy sú pripravené vysokým rozlíšením 4.000dpi. Bezchybne vykreslené svetlé čas...

viac

JET WP 70

JET WP 70

Prinášame výrobu digitálnych kníhtlačových štočkov! Možná výroba tlačových foriem ako s&...

viac

ROLAND LEC-330

ROLAND LEC-330

Naše riešenie pre maketovú tlač, kde môžeme zákazníkovi ponúknuť lak na reálne subs...

viac

Kontakty

Obchodné oddelenie: 

Dipl. Ing. Zdenek Habara
telefón: 037 / 692 75 18
e-mail: habara@plastex.sk 

Mgr. Marcela Hainová
telefón: 037 / 692 75 56
mobil: +421 905 423 282

e-mail: hainova@plastex.sk 

Ing. Jozef Mamrák  
mobil: +421 908 794 944
e-mail: mamrak@plastex.sk

Novinky

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

 

 

EU-logo-374x322.jpg

 

 

 

Miesto realizácie projektu:  Priemyselná 4, Nitra, Slovenská republika

 

Názov projektu: Inovatívne technológie vo výrobnom programe spoločnosti PLASTEX, spol. s r.o.“

 

 

Stručný opis projektu:

 

Cieľom projektu je zakúpenie novej inovatívnej technológie pre rozšírenie výroby flexotlačových foriem a vytvorenie pracovného miesta.

 

Špecifické ciele:

 

  • Vytvorenie pracovného miesta pre uchádzača vo veku 15 - 29 rokov, evidovaného minimálne 6 mesiacov na úrade práce

  • Zvýšenie výrobnej produkcie flexotlačových foriem a konkurencieschopnosti na slovenskom i zahraničnom trhu

 

 

Východiskový stav:

 

Spoločnosť Plastex spol. s r.o. vznikla v roku 1993. Od svojho vzniku sa orientuje na výrobu a dodávky flexotlačových foriem. Spoločnosť rozšírila portfólio služieb aj o dodávky lepiacich pások, etikiet, poradenských služieb a graf. dizajnu. Spoločnosť v roku 2001 zakúpila prvé CTP zariadenie a zúčastnila sa prvý krát súťaže Grand Prix Cyrel, v ktorej obsadila medailové umiestnenie. Spoločnosť sa od počiatku orientovala na slovenský trh, dodávala flexotlačové formy na ďalšie spracovanie slovenským odberateľom. S potrebou posilnenia svojho postavenia na trhu a získania finančnej istoty hľadala spoločnosť obchodné príležitosti v zahraničí. Spoločnosť figuruje dnes ako dôležitý dodávateľ štočkov pre Maďarsko, Česko a Poľsko. V rámci posilnenia obchodných aktivít v Poľsku a logistiky, má spoločnosť vybudovanú obchodnú kanceláriu v Poprade, kde rieši objednávky a logistiku smerom do Poľska. V súčasnosti vzniká potreba rozšíriť výrobnú kapacitu a schopnosť dodávať expresne rýchlo.

 

 

Stav po realizácii projektu:

 

Po ukončení projektových aktivít, uvedením novej technológie do výroby a s obsadením pracovného miesta na pozícii operátor výroby plánuje spoločnosť rozšíriť výrobu štočkov a rozšíriť doplnkové služby. Jedná sa hlavne o výrobu kníhtlačových štočkov. Jedným z hlavných cieľov spoločnosti je presadiť sa na rakúskom trhu, kde by spoločnosť chcela získať nové obchodné príležitosti a spolupracovať s novými odberateľmi. V súčasnosti je na rakúskom trhu v oblasti distribúcie štočkov tendencia uprednostňovať dodávateľov vlastných a vlastnú produkciu. Spoločnosť Plastex spol. s r.o. chce zvyšovať svoju kvalitu výroby aj za pomoci modernizácie zariadení a osloviť svojou kvalitou nových obchodných partnerov. Spoločnosť Plastex spol. s r.o. v rámci tohto projektu plánuje vytvoriť jedno pracovné miesto - operátora výroby pre nové technologické zariadenie. Po naplnení výrobných a obchodných predpokladov v rámci tohto projektu, zamýšľa vytvorenie nových pracovných miest a posilnenie personálu na takých pozíciách, ktoré v rámci očakávaných predpokladov budú zvýšenou produkciou vyťaženejšie a tak chce rovnomerne rozložiť pracovné zaťaženie svojich zamestnancov.

 

 

 

Názov a sídlo prijímateľa: PLASTEX, spol. s r.o., Priemyselná 4, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Dátum začatia realizácie projektu: 15. 12. 2014

Dátum skončenie realizácie projektu: 30. 06. 2015

 

 

Logo operačného programu:

 

 

logo-427x268.jpg

  

Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:   

http://www.economy.gov.sk/

http://www.opkahr.sk/

http://www.siea.gov.sk/

 

Výška poskytnutého príspevku: 90 441.60,- EUR

Fotodokumentácia:

a01

a02

a03

a04

a05
 

a06

a07

dátum zverejnenia: 15.7.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by bestuniverse.sk