KVALITA

V záujme udržania a neustáleho zlepšovania úrovne kvality našich výrobkov, sú všetky procesy a pracovné postupy podrobne spracované a optimalizované v rámci systému manažérstva kvality ISO 9001. Ku kvalite našich produktov významne prispieva dokonale prepracovaný systém colormanagementu, analýza realizovaných tlačí a následná implementácia získaných poznatkov, rovnako ako kontinuálne investície do najnovších technológií. Samozrejmosťou je pravidelná kontrola a testovanie výrobných zariadení a interné aj externé školenia pracovníkov na všetkých úrovniach. Disponujeme zároveň širokým spektrom meracích zariadení na postprodukčnú analýzu farebnosti výtlačkov, kvality EAN kódov, vnútornej štruktúry fotopolymérov atď. Kontrola kvality je nastavená ako viacúrovňová, čím sa snažíme maximalizovať elimináciu chybovosti. Prepracovaný systém vertikálneho a horizontálneho zdieľania informácií zabezpečuje vysokú reakčnú schopnosť všetkých zložiek našej spoločnosti na situácie ohrozujúce kvalitu našich produktov.

Powered by bestuniverse.sk